Tuyển dụng

Bắc Kinh phán Technology Co, Ltd là một trong những nhà sản xuất chuyên nghiệp nhất của công cụ hiệu chuẩn áp suất / nhiệt độ. Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân đam mê để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Nếu bạn không thấy một vị trí mở ở đây phù hợp với những gì bạn đang tìm kiếm, chúng tôi vẫn khuyến khích bạn tiếp cận với chúng tôi. Nếu bạn có sự cống hiến và kinh nghiệm cần thiết, chúng tôi muốn nói chuyện với bạn. bấm vào đây  sales@bestcalibrator.com  để gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi.