فرصت های شغلی

پکن آشکارا سخن گفت، شرکت فناوری، با مسئولیت محدود یکی از تولید کنندگان حرفه ای ترین ابزار کالیبراسیون فشار / دما است. ما همیشه برای افراد پرشور برای پیوستن به تیم ما است. اگر شما یک موقعیت افتتاح اینجا مشاهده نمی کنید که متناسب با آنچه شما دنبال آن هستید، ما هنوز هم شما را تشویق به رسیدن به ما. اگر شما از خود گذشتگی و تجربه لازم، ما می خواهیم با شما صحبت کنم. اینجا کلیک کنید  sales@bestcalibrator.com  به ارسال رزومه کاری خود را به ما.