අපි ගැන

බීජිං කතා කොට-, '' තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත බීජිං, චීනය පිහිටා ඇත. එය යුවාන් මිලියන 33.8 ක ලියාපදිංචි ප්රාග්ධනය සමග 1998 දී පිහිටුවන ලදී. අපි පීඩනය උෂ්ණත්වය ක්රමාංකනය උපකරණ වෘත්තීය නිෂ්පාදක වේ. අපගේ මෙහෙවර .දැන් "SPMK" "පරිශීලකයන් වෙත උසස් තත්ත්වයේ ක්රමාංකනය උපකරණ ලබා" බලපෑම් සහ උෂ්ණත්වය ක්රමාංකනය ක්ෂේත්රයේ ප්රසිද්ධ සන්නාම බවට පත් වී තිබේ වේ. අපේ සමාගම මෙම තාක්ෂණය හා විශේෂාංග මෙම ක්ෂේත්රය තුළ ප්රධාන චරිතය ලෙස පත් කිරීම සඳහා නිෂ්පාදන පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයෝජන වැඩි කිරීමට දිගටම. අපි 2009 දී උපයෝගීතා ආදර්ශ පේටන්ට් බලපත්ර 10 කට වඩා වැඩි විය, හා පරීක්ෂණ පද්ධති මෘදුකාංග සහය සියලූ නිෂ්පාදන මෘදුකාංග හිමිකම් සහතිකය ලැබී ඇත.

NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා හෘද

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!